Çerez Örnek
canlı destek

Etkinliğin Amacı ve Kapsamı

Kimyasal Analiz için Elektron Spektroskopisi (ESCA) olarak da bilinen X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), çok çeşitli malzemelere uygulanabilen ve incelenen örnek yüzeyinden nicel ve nitel bilgi sağlayan yaygın bir yüzey analiz tekniğidir. Günümüzde, XPS enstrümantasyonu daha kullanıcı dostu hale geldiğinden beri bu tekniği çok daha fazla sayıda araştırmacı kullanabilir hale gelmiştir. Ayrıca, ülkemizde farklı üniversite ve merkez araştırma laboratuvarları bünyesinde XPS cihazlarının artmasıyla beraber bu alandaki kullanıcıların sayısı da artmış ve tekniğin kullanılabilirliği yaygınlaşmaya başlamıştır.

XPS’in kullanımı; fizik, kimya, biyoloji, malzeme, adli bilimler ve mühendislik bilimleri dahil olmak üzere çok çeşitli araştırma disiplinlerinde gerekli hale gelmiştir. Kullanım kolaylığı ve bir dizi numuneyi analiz etme yeteneği ile artık en yaygın yüzey analiz tekniklerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, XPS tüm araştırma soruları için uygun değildir. Ayrıca, yanlış uygulanması veya yanlış yorumlanması çalışmalarda hatalı sonuçlara yol açabilir. Araştırma ve uygulamalarda XPS kullanımı yaygın hale gelmekle birlikte, popülerlikteki bu artış zaman zaman yanlış XPS analizi yapılmasına ve elde edilen verilerin de hatalı yorumlanmasına neden olmaktadır.

Düzenlenmesi planlanan bu eğitim ile, hem teorik bilgiler hem de uygulamalar sayesinde lisans ve lisansüstü öğrenciler ile bu alanda çalışma yapan/yapacak araştırmacıların bilgilendirilmesi ve XPS konusunda farkındalık sağlanması hedeflenmiştir. Söz konusu etkinlik bu bağlamda, çok disiplinli bir eğitim niteliği taşımaktadır. XPS ölçümleri ve elde edilen verilerin doğru bir şekilde yorumlanmasına yönelik gerekli bilgiler verilecektir.

Gerçekleştirilmesi planlanan eğitim ile katılımcıların, teorik ve uygulamalı dersler sayesinde aşağıdaki bilgilere sahip olması amaçlanmaktadır:

  • XPS hakkında genel bilgileri ve çalışma prensibini öğrenmek
  • XPS ile karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirmek
  • XPS verilerinin nasıl kullanılabileceği hakkında fikir sahibi olmak
  • XPS tekniğinin avantajları ve sınırlarını tartışmak
  • XPS’in uygulama alanlarını keşfetmek

 

 

*Çevrimiçi Eğitim ‘‘TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı’’ kapsamında desteklenmekte olup katılım ücretsiz olacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ